• Informācija
  • Karte
  • 1 raksts
  • Tiesa atceļ Veselības inspekcijas piemēroto naudas sodu par neatļautu "Rigvir" reklamēšanu

    eiro_stock2,

    Rīga, 31.okt., LETA. Administratīvā apgabaltiesa apmierinājusi recepšu zāļu "Rigvir šķīdums injekcijām" reģistrācijas apliecības īpašnieka SIA "Latima" prasību atcelt Veselības inspekcijas (VI) uzņēmumam piemēroto naudas sodu 4290 eiro apmērā, liecina publiski pieejamais anonimizētais tiesas spriedums. Lietā bija strīds par to, vai zāļu reklāmā pieļaujams iekļaut arī informāciju par zāļu lietošanas praksi ārpus to aprakstā apstiprinātajām indikācijām. Apgabaltiesa secinājusi, ka lietā nav konstatējams Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma pārkāpums, jo reklāmas izvietošanas noteikumu pārkāpums nevarēja būtiski mainīt patērētāja saimniecisko rīcību, liekot tam pieņemt lēmumu veikt darījumu, kādu tas citādi nebūtu pieņēmis. Tiesas ieskatā, tas izriet no tā, ka lēmumu par zāļu iegādi un lietošanu pieņem ārsts. Tāpat apgabaltiesa norādījusi, ka pirmās instances tiesa nav vērtējusi to, kādā veidā recepšu zāļu reklāma var ietekmēt patērētāja iespējas pieņemt lēmumu par zāļu iegādi, līdz ar to apgabaltiesa secinājusi, ka Administratīvā rajona tiesas iepriekš pieņemtais spriedums ir bijis kļūdains. Administratīvā rajona tiesa iepriekš noraidīja "Latima" prasību atcelt VI uzņēmumam piemēroto naudas sodu 4290 eiro apmērā, norādot, ka reklāmā sniegtās informācijas neatbilstība zāļu aprakstā norādītajām ziņām nav savienojama ar profesionālu rūpību un ir maldinoša. Apgabaltiesas spriedumu var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā, iesniedzot kasācijas sūdzību Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no sprieduma sastādīšanas dienas. "Rigvir" grupas uzņēmumu izpilddirektore Kristīne Jučkoviča aģentūrai LETA norādīja, ka ir gandarīta par apgabaltiesas spriedumu un uzsver, ka uzņēmums pagaidām neizskata iespēju piedzīt zaudējumus no valsts saistībā ar VI lēmuma radītajām sekām. "Mums jāstrādā tālāk. Apzināmies, ka valsts ir mūsu sabiedrotā gan ikdienas darbos, gan turpmāko mērķu sasniegšanai," norāda Jučkoviča. Jau ziņots, ka, izvērtējot recepšu zāļu "Rigvir" reklāmas masu medijos, VI konstatēja, ka "Latima" īstenotā komercprakse ir maldinoša un neatbilst profesionālajai rūpībai, jo reklāmas pārkāpj prasības, kas nosaka, ka ir aizliegta recepšu zāļu reklamēšana sabiedrībai, un ka reklāmā sniegtajai informācijai jāatbilst zāļu aprakstā norādītajām ziņām. Līdz ar to, neievērojot normatīvo aktu prasības un sniedzot sabiedrībai maldinošu informāciju, "Rigvir" reģistrācijas apliecības īpašnieks īstenoja negodīgu komercpraksi, kā rezultātā VI pieņēma lēmumu par naudas soda piemērošanu "Latima" par negodīgu komercpraksi. Kā liecina "Firmas.lv" apkopotā informācija, "Latima" nodarbojas ar medikamentu ražošanu. Kā SIA "Latima" dalībnieks ir norādīts SIA "Rigvir", kurā 51% kapitāla daļu pieder Jurģim Auziņam, 40% kapitāla daļu īpašniece ir Dite Venskus, bet vēl pa 3% kapitāla daļu pieder Ivaram Kalviņam, Andrejam Nollendorfam un Katrīnai Pumpuriņai.