Niedrāji MR, SIA

Niedrāji MR, SIA

"Jaundarbnīcas", Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils nov., LV-3615 www.niedraji.lv/
www.niedraji.lv/

Mežs ir jākopj

2022. gada 3. jūnijā 12:56

Agrāk sabiedrībā valdīja uzskats, ka mežs ir viegla peļņa, bet patiesībā tā nebūt nav. Protams, mēs varam gadiem aizmirst par mežu un atcerēties par to brīdī, kad ir nepieciešama nauda, bet šis nav ilgtspējīgs meža apsaimniekošanas risinājums. Tāpat kā māja vai mašīna, arī mežs ir jāuztur kārtībā – tajā ir jāiegulda finanšu resursi, laiks un darbs. Meža īpašums ir regulāri jāapseko, novērtējot tā esošo stāvokli un konstatējot, vai tam nav radīti postījumi no vēja, kaitēkļiem un arī meža dzīvniekiem. Latvijas likumdošana nosaka vairākus pasākumus, kas ir obligāti jāveic ikvienam meža īpašniekam – kupicu un stigu ierīkošana, regulāra meža taksācija un meža kopšana, kā arī, ja meža īpašnieks vēlas, lai, gadiem ejot, viņa mežs spētu sasniegt tā maksimālo vērtību, ir jāveic kompleksa meža uzturēšana un atjaunošana. Lai kvalitatīvi veiktu mežu apsaimniekošanu, ir nepieciešamas zināšanas mežsaimniecībā un mežizstrādē, tādēļ vislabākais risinājums ir uzticēt sava meža apsaimniekošanu profesionāļiem. 

Rūpējies par meža veselību

Lai cik dīvaini tas neskanētu, arī mežam, tāpat kā cilvēkam, var nodarīt kaitējumu slimības un dažādi kaitēkļi, kas patiesībā arī ir vislielākie meža bojājumu cēloņi Latvijā. Gan kaitēkļi, gan slimības var atstāt nozīmīgu un pat neatgriezenisku iespaidu uz mežu – meža vērtības kritumu un neatgriezeniskas pārmaiņas meža ekosistēmā. Ja mežs netiek regulāri apsekots, meža īpašnieks kaitēkļu savairošanos un meža slimību izplatīšanos var konstatēt vien tad, kad jau ir par vēlu un nodarītos zaudējumus vairs nebūs iespējams apturēt. Kaitēkļi un meža slimības var būtiski ietekmēt koku augšanu un pazemināt koksnes kvalitāti. 

Mežu īpašniekiem ir jāņem vēra, ka koki “saslimst” tad, ja tie ir novājināti, mehāniski bojāti vai to attīstībā ir radušies traucējumi. No meža slimībām ir iespējams izvairīties, ja mežs tiek pareizi un rūpīgi apsaimniekots. 

Vai esi gatavs riskēt ar sava meža vērtību? 

SIA Niedrāji MR veic ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. Tas, kāda būs jūsu meža vērtība rīt, ir atkarīgs no tā, kādas darbības meža uzturēšanai un atjaunošanai jūs veicat šodien! Ir jāatceras, ka meža apsaimniekošana nav sprints un novārtā atstātu mežu nevar atjaunot pāris mēnešu laikā, meža vērtību var celt, tikai gadiem rūpīgi strādājot, kopjot un atjaunojot jūsu meža īpašumu. Vai jūs labojat savu automašīnu, veļasmašīnu vai savas mājas elektroinstalāciju paši vai tomēr uzticat šos darbus paveikt sertificētam speciālistam? Neriskējiet pazaudēt savus finanšu resursus nezināšanas dēļ – uzticiet meža apsaimniekošanu tiem, kuri zina, ko dara! 

Raksts

upload/219365/media/mezaudzu-atjaunosana.jpg

Mežs ir jākopj

Lai kvalitatīvi veiktu mežu apsaimniekošanu, ir nepieciešamas zināšanas mežsaimniecībā un mežizstrādē, tādēļ vislabākais risinājums ir uzticēt sava meža apsaimniekošanu profesionāļiem – SIA Niedrāji MR.

Atrašanās vieta