Zvērinātu advokātu birojs Atlācis un Partneri

Zvērinātu advokātu birojs Atlācis un Partneri

Rīgas 9-1, Valmiera, Valmieras nov. LV-4201 eabirojs.lv/
eabirojs.lv/

Saistību dzēšanas plāns – kā un kādēļ tas tiek veidots?

2024. gada 30. janvārī 09:30

Viena no biežāk pieļautajām kļūdām fiziskas personas maksātnespējas procesos ir saistību plāna nepildīšana, neievērojot maksājumu veikšanas grafiku vai neveicot maksājumus atbilstoši faktiskajiem ienākumiem. Neizpildot saistību dzēšanas plānu bankrota procedūras laikā, tiesa var atteikt dzēst atlikušās saistības, tādēļ tā sastādīšanā, apstiprināšanā tiesā un grozīšanā atbilstoši ienākumu izmaiņām ir nepieciešama kvalificēta juridiskā palīdzība.

Kādi dati tiek iekļauti saistību dzēšanas plānā?

Fiziskās personas saistību dzēšanas plānu, kas tiek apstiprināts tiesā un satur detalizētu informāciju par parādnieka ienākumu novirzīšanu kreditoru prasījumu apmierināšanai, var veidot gan pats parādnieks, gan maksātnespējas procesos specializējies jurists vai juridiskais birojs

Saistību dzēšanas plānā tiek iekļauti visi prasījumus iesniegušie kreditori, kuru prasījumi nav tikuši apmierināti bankrota procedūras ietvaros, plāna darbības termiņš, paredzamais parādnieka ienākumu apmērs, kā arī paredzamais ienākumu apmērs, kas tiks novirzīts saistību dzēšanai, un izmaksu grafiks kreditoriem.

Kādēļ saistību dzēšanas plānā ir jāveic grozījumi atbilstoši ienākumu izmaiņām?

Pēc spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem saistību dzēšanas plāns ir jāgroza tikai tajos gadījumos, kad ienākumu palielināšanās vai samazināšanās ietekmēs plāna īstenošanas termiņu. 

Palielinoties ienākumiem un veicot attiecīgos grozījumus, ir iespējams ne tikai proporcionāli palielināt saistību dzēšanai novirzāmo ienākumu daļu, bet arī to ienākumu apjomu, kuru parādnieks ir tiesīgs paturēt. Taču gadījumos, kad tiek zaudēts algots darbs, ar tiesas lēmumu uz noteiktu laika periodu var uz pusi samazināt maksājumu apjomu kreditoriem. Grozot saistību dzēšanas plānu, lietai piesaistītais juristu birojs vai advokāts saskaņo to gan ar tiesu, gan kreditoriem.

Kā atrast piemērotāko juridisko pārstāvi?

Fiziskās personas maksātnespējas process var būt ļoti sensitīvs. Tāpēc atceraties, kad tiek meklēta jurista konsultācija, cena nav galvenais kritērijs, bet svarīga ir pieredze līdzīgās lietās un komunikācija ar klientu. 

Lai sniegtie juridiskie pakalpojumi būtu atbilstoši konkrētajai situācijai un vestu uz klientam labvēlīgu iznākumu, klientam un tā juridiskajam pārstāvim ir jāsadarbojas un jāuzticas viens otram. 

Zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” speciālisti ir uzkrājuši nenovērtējami pieredzi fizisko un juridisko personu maksātnespējas procesos. Gan biroja juristi Rīgā, gan advokāti Valmierā palīdzēs sagatavot procesā nepieciešamos dokumentus. Vairāk par biroja pakalpojumiem un pieredzi var uzzināt www.eabirojs.lv.

 

Atrašanās vieta